Al dinàmic mercat laboral actual, la capacitació contínua i la certificació d’habilitats professionals són fonamentals. Des d’IBP Formació Professional, entenem la importància d’aquestes certificacions per a l’avenç i el reconeixement professional. A Espanya, el Certificat Professional es presenta com una eina interessant per al desenvolupament de carreres. Aquest certificat, que forma part del grau C del Sistema de Formació Professional, no sols és reconegut a nivell laboral sinó també educatiu. És un document oficial, vàlid a tot el territori nacional i registrat al Catàleg Nacional d’Ofertes de Formació Professional, que verifica la capacitació d’un individu en una activitat professional específica, detallant els mòduls professionals cursats i els estàndards de competència assolits. A la nostra plataforma, oferim accés a diversos cursos que et permetran obtenir aquesta certificació essencial, obrint portes a noves oportunitats laborals i educatives.

Coneix els nostres cursos de certificació professional