Comerç Internacional

Comerç Internacional és una formació completa que et permetrà adquirir les habilitats necessàries per a competir en un mercat globalitzat, ja que et brinda els coneixements necessaris per a entendre les regulacions comercials internacionals, així com també per a desenvolupar i executar estratègies comercials eficaces en operacions d’exportació i importació.

Centre homologat

Centre Autoritzat – Codi 08078555
ministerio generalitat

Descripció

En referència al comerç internacional, especialment des de l’entrada d’Espanya en l’actual UE (Unió Europea) en 1986, han anat incrementant-se les relacions comercials amb altres països tant membres de la UE com d’altres latituds; a més de la incorporació de noves tecnologies. L’actual globalització amb recorregut des de principis del mil·lenni ha incrementat el volum i la gestió d’intercanvis internacionals, la qual cosa ha portat a les empreses transitàries a incorporar nous empleats per a cobrir les seves necessitats en un sector en clar creixement, coneixements que s’aconsegueixen amb la Formació professional en Comerç Internacional.

Identificació del títol

Titulació Oficial: Tècnic Superior en Comerç Internacional

Denominació: Comerç Internacional
Nivell: Formació Professional de Grau Superior

Requisits d’accés:
Batxillerat o equivalent

Sortides professionals

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.
 
Treballadors per compte propi que gestionen la seva empresa, realitzant activitats de comerç internacional, o de treballadors per compte d’altri que exerceixen la seva activitat en el departament de comerç internacional dins dels subsectors de :– Indústria, comerç i agricultura, en el departament de comerç internacional.
 

– Entitats financeres i d’assegurances, en el departament exterior.
– Empreses intermediàries en el comerç internacional, com a agències
transitàries, agències comercials, empreses consignatàries, agències de duanes i empreses d’assessorament comercial i jurídic, entre altres.
– Empreses importadores, exportadores i distribuïdores-comercialitzadores.
– Empreses de logística i transport.
– Associacions, institucions, organismes i organitzacions no governamentals.

 
Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
– Tècnic en comerç exterior.
– Tècnic d’operacions exteriors d’entitats financeres i d’assegurances.
– Tècnic en administració de comerç internacional.
– Assistent o adjunt de comerç internacional.
– Agent de comerç internacional.
– Tècnic de màrqueting internacional.
– Tècnic de màrqueting digital internacional.
– Tècnic de venda internacional.
– Assistent al departament d’operacions comercials internacionals.
– Transitari.
– Consignatari de vaixells.
– Operador logístic.
– Cap de magatzem.
– Tècnic en logística del transport.
– Coordinador logístic.
– Tècnic en logística inversa.

Matèries

El primer anyHores
Gestió administrativa del comerç internacional
165h / 5h sem.
Gestió econòmica i financera de l’empresa
132h / 4h sem.
Logística de l’emmagatzematge
99h / 3h sem.
Sistema d’informació de mercats
66h / 2h sem.
Anglès
132h / 4h sem.
Segona llengua estrangera
132h / 4h sem.
Formació i Orientació Laboral
66h / 2h sem.
Tutoria1h sem.
Total hores setmana24h.
El segon any
Hores
Finançament internacional
99h / 3h sem.
Mitjans de pagament internacionals
66h / 2h sem.
Transport internacional de mercaderies
132h / 4h sem.
Màrqueting internacional
99h / 3h sem.
Negociació internacional
66h / 2h sem.
Comerç digital internacional
66h / 2h sem.
Projecte de comerç internacional
264h
Mòdul propi de programes d’administració
165h
Tutoria1h sem.
Total hores setmana20h
Programes informàtics
Incloem en el mòdul de projecte, hores que s’aplicaran en l’aprenentatge d’aquells programes informàtics que resulten fonamentals en el desenvolupament dels estudis ja que les empreses els empren per als departaments d’administració com a programes específics de nòmines; programes comercials que s’empren en la realització de pressupostos, comandes, albarans, factures i cartes de ports; i informació comptable, des del llibre diari, el llibre major, els balanços trimestrals de sumes i saldos a balanços i compte de pèrdues i guanys.

sage

  1. Nominaplus
  2. Facturaplus
  3. Contaplus

FORM

Estàs llest per a fer el següent pas cap a la teva futura carrera? Emplena el formulari per a conèixer les nostres promocions!
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-11138700302');
gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-11138700302/2mG2CM-17JYYEI6orL8p'});