Doble motivació: aprendre un idioma i una professió

Avui dia vivim en un món completament globalitzat on les cultures i tradicions de tots els països es barregen entre si en la gran majoria de països del món.

En l’entrada d’avui del nostre blog veurem com els idiomes poden influir de manera positiva en el desenvolupament de la formació professional i com aquests poden obrir portes a noves oportunitats.

La necessitat d'habilitats lingüístiques en el món professional

El terreny empresarial cada vegada està més interconnectat que mai, això ha fet que les empreses requereixin de professionals que dominin diversos idiomes.

Cada vegada més es necessiten professionals capaços d’establir i mantenir relacions amb nous clients i socis a tot el món per a mantenir el creixement i desenvolupament de les empreses més importants.

Els idiomes més demandats en el món laboral

A mesura que el món s’ha anat globalitzant, alguns idiomes han anat agafant més força a nivell internacional que uns altres, és per això que a continuació et nomenarem els idiomes més importants avui dia.

L’anglès és l’idioma internacional dels negocis, en qualsevol empresa quan es vol establir una relació comercial a l’estranger, l’idioma que predomina sempre en aquests casos és l’anglès. Aquest idioma és àmpliament utilitzat en empreses multinacionals i per això es considera un requisit mínim en molts sectors.

El segon idioma del qual parlarem ve d’Àsia. Amb la creixent influència econòmica de la Xina, el mandarí s’ha convertit en un idioma molt valorat en empreses multinacionals, moltes empreses busquen empleats capaços de comunicar-se amb eficàcia amb clients i socis xinesos.

Des de fa anys, l’espanyol és un idioma dominant a nivell global, en tractar-se d’un dels tres idiomes més parlats. Segons Babbel, hi ha més de 480 milions de parlants natius de l’espanyol en el món, a més d’uns 70 milions que parlen el castellà com a idioma estranger. El domini de l’espanyol pot oferir grans oportunitats en els mercats d’Espanya i Llatinoamèrica. 

Un altre idioma molt demandat és l’alemany. Alemanya és una de les majors potències econòmiques d’Europa, és per això que l’alemany és un idioma bastant important a la regió. Comptar amb coneixements sobre l’alemany pot ser un avantatge a l’hora de buscar ocupació a la Unió Europea.

Francès: connexió intercontinental

La importància del francès en el mercat europeu i a nivell global és innegable.

El francès és un dels idiomes oficials de la Unió Europea, i la seva influència s’estén molt més allà de les fronteres de França.

En el context empresarial, el francès és àmpliament utilitzat en sectors com la moda, el luxe, la gastronomia i el turisme, on França té un paper destacat.

A més, l’idioma és essencial en la diplomàcia i la política, ja que França és un membre clau d’organitzacions internacionals com l’ONU i la UNESCO.

Dominar el francès obre portes a una xarxa global d’oportunitats professionals, ja que s’estima que més de 220 milions de persones a tot el món parlen francès, la qual cosa el converteix en un dels idiomes més parlats en el planeta.

En el mercat europeu, el francès és un valuós recurs per a establir connexions comercials i forjar relacions empresarials sòlides.

França és una de les economies més grans d’Europa i, juntament amb altres països francòfons, forma part d’una pròspera comunitat econòmica.

A més, el francès és àmpliament utilitzat en institucions europees com el Parlament Europeu i la Comissió Europea, on és un dels idiomes de treball.

En adquirir competència en francès, els professionals poden accedir a un ampli mercat laboral en països francòfons, la qual cosa els proporciona un avantatge competitiu i els permet participar plenament en l’intercanvi comercial i cultural que es duu a terme en el continent europeu.

En el context global, el francès juga un paper clau en la cooperació internacional i en el món dels negocis.

La Francophonie, una comunitat de països de parla francesa, promou la col·laboració en àrees com l’educació, la ciència i la cultura.

A més, el francès és un idioma oficial en diverses organitzacions internacionals, la qual cosa reforça el seu estatus com a llengua de treball en àmbits internacionals.

La competència en francès ofereix oportunitats per a treballar en organitzacions globals i exercir un paper actiu en l’escena mundial.

Per què es valoren els idiomes?

En el món empresarial el coneixement de diversos idiomes es valora per diferents motius.

En primer lloc, el poder parlar diversos idiomes permet una comunicació efectiva amb els diferents socis i clients comercials de diferents països i cultures.

Això facilita la construcció de relacions sòlides essencials per a l’èxit empresarial.

D’altra banda, dominar més d’un idioma és un senyal d’adaptabilitat i d’obertura mental.

És per això, que els professionals que són capaços de parlar diversos idiomes solen ser vists com a persones amb habilitats de resolució de problemes, flexibilitat i capacitat d’aprenentatge ràpid.

Aquestes qualitats són altament valorades en els entorns empresarials dinàmics que estan en constant evolució.

Beneficis de dominar diversos idiomes en la Formació Professional

La capacitat de dominar diversos idiomes pot aportar un gran ventall d’avantatges i oportunitats a nivell professional.

A continuació, esmentarem alguns d’aquests beneficis que podem trobar en l’entorn laboral.

Accés a oportunitats internacionals

El fet de dominar més d’un idioma pot obrir portes a oportunitats laborals internacionals.

Avui dia moltes empreses estan a la recerca d’expandir les seves operacions comercials a nivell global i requereixen de professionals capacitats que puguin treballar en diferents països i en altres cultures.

El coneixement de diferents idiomes locals d’altres països no té preu per a moltes empreses i pot oferir accés a rols importants i emocionants com professional.

Major ocupabilitat

Poder comptar amb habilitats lingüístiques sòlides en un entorn globalitzat pot augmentar significativament les oportunitats de trobar ocupació.

La majoria d’empreses, si no totes, valoren als professionals que poden comunicar-se amb clients internacionals i que disposen de la capacitat de treballar i adaptar-se a entorns multiculturals.

A més, el fet de parlar un idioma rar o menys comú pot fer que un candidat es ressalti per sobre dels altres.

Comunicació efectiva en entorns professionals

La comunicació efectiva és un aspecte fonamental en les empreses que tenen presència en entorns multinacionals, per això el dominar diversos idiomes permet als professionals comunicar-se amb major facilitat amb clients, socis i col·legues comercials de diferents països i cultures.

Aquest fet facilita en gran manera la capacitat de comunicació i col·laboració entre empreses, a més de promoure relacions sòlides basades en el respecte entre empreses i clients locals i internacionals.

Ampliar la xarxa professional

El domini de diversos idiomes brinda als professionals l’oportunitat d’ampliar la seva xarxa professional a nivell global.

Poder establir contacte amb persones de diferents nacionalitats i cultures pot desviar-se a noves oportunitats professionals, com la col·laboració, mentories privades i fins i tot creixement i desenvolupament professional.

Una xarxa global sòlida de contactes pot ser inavaluable per al millor desenvolupament professional i avanç de carrera.

Major comprensió cultural

En el món tan globalitzat en el qual convivim, els idiomes s’han convertit en un element intrínsecament lligat a la cultura d’un país.

Pel que en el moment en el qual s’aprèn un nou idioma, també s’adopta una imatge més pròxima sobre la cultura del lloc de procedència.

Aquesta comprensió cultural pot ser extremadament valuosa quan es tracta de treballar en entorns internacionals ja que permet als professionals respondre adequada i respectuosament davant cultures estrangeres.

Una eina essencial

La importància de dominar diversos idiomes durant la formació professional és innegable. Comptar amb habilitats lingüístiques sòlides pot brindar oportunitats laborals emocionants i ben remunerades, millora notablement l’ocupabilitat a més de facilitar la comunicació efectiva en entorns internacionals.

D’altra banda, aprendre idiomes no sols amplia les possibilitats professionals, sinó que també enriqueix la vida de manera general en permetre una millor comprensió sobre altres cultures i tradicions.

Des de IBP Formació Professional, et recomanem que desenvolupis un nou idioma ja que millorarà la teva experiència professional. En el nostre centre tindràs com a idioma estranger el francès, que, com hem vist en aquest post, té una importància fonamental a nivell internacional en el món dels negocis. A més, pots estudiar també altres idiomes i enriquir encara més el teu currículum. Revisa el següent enllaç per a veure els diferents programes de l’escola  d’idiomes Bcnlip, empresa matriu del grup al qual pertany IBP Formació Professional.