Teoria o pràctica: com s’aprèn més?

Molt bones a tots i benvinguts de nou al Blog de IBP Barcelona. En aquesta ocasió us volem presentar un dilema que es porta presentant els últims anys en referència al sistema educatiu que tenim ara mateix a Espanya.

Ens hem plantejat la següent pregunta: Com s’aprèn realment més? Estudiant intensament tota la teoria relacionada amb un tema, o duent a terme projectes i treballs en els quals es requereixi aplicar aquesta teoria?

Doncs bé, això és una cosa que descobrirem en l’entrada d’avui.

La teoria contra la pràctica

En molts sistemes educatius, existeix una gran bretxa que separa els coneixements teòrics dels pràctics, són molts els casos d’estudiants que es passen anys i anys estudiant una teoria abstracta que realment no han pogut posar a prova mai.

Aquesta desconnexió pot repercutir en falta d’entesa i comprensió sobre el tema a treballar, a més d’unes certes dificultats per a usar aquest coneixement teòric en el món real, és per això que l’experiència pràctica juga un paper vital.

Un exemple molt clar és intentar aprendre a nedar simplement llegint llibres teòrics sobre natació i no llançar-se a l’aigua per a aprendre de veritat.

S’aprèn més amb una experiència pràctica que amb una classe teòrica.

La importància de l'experiència pràctica

Un pilar fonamental en el correcte desenvolupament de qualsevol persona és l’educació que ha rebut.

Sempre hem relacionat l’aprenentatge amb les classes magistrals, on s’explica una abundant teoria relacionada amb un tema del que s’hauran de prendre anotacions per a després emplenar un examen.

D’altra banda, cada vegada més persones estan reconeixent que la pràctica és una forma molt efectiva de millorar l’aprenentatge, ja que et permet aplicar la teoria apresa en entorns i situacions reals.

Què és l'experiència pràctica? i per què és tan important

Avui dia podem diferenciar entre diversos tipus d’experiència que ens poden aportar coneixements aplicables en situacions futures.

Podem diferenciar entre els dos grans tipus de coneixement, el teòric i el pràctic.

El coneixement teòric és bàsicament aquell que s’aconsegueix a través d’aprendre’s la teoria relativa a qualsevol tema, els mètodes més comuns són els llibres, les classes magistrals de les escoles, universitats i altres centres formatius, vídeos i altres.

D’altra banda, l’experiència pràctica és aquella oportunitat d’aplicar i posar en pràctica la teoria apresa amb anterioritat en un entorn real amb una situació que s’hagi de resoldre.

Aquest enfocament d’aprenentatge permet als alumnes experimentar de primera mà com s’ha d’aplicar la teoria en situacions reals i com desenvolupar habilitats pràctiques essencials en el món laboral.

La empresa privada, una vía para la experiencia práctica

Una de les formes més reconegudes per a obtenir i millorar l’experiència pràctica de qualsevol persona és a través de treballar amb una empresa privada.

Les empreses solen oferir ambients dinàmics i desafiadors on els alumnes i estudiants són capaços d’aplicar els seus coneixements teòrics per a resoldre situacions pràctiques reals.

El poder exercir en una empresa privada ofereix un punt de vista directe sobre com aplicar correctament la teoria en el món laboral, a més d’oferir l’oportunitat de desenvolupar diferents habilitats pràctiques i adquirir experiència laboral.

A més, aquesta col·laboració amb empreses privades també pot servir per a establir una xarxa de contactes i connexions professionals que poden ser beneficioses en el futur dels estudiants.

El paper de la teoria en l'experiència pràctica

Durant aquesta entrada hem donat a entendre la importància de l’experiència pràctica per als estudiants, no per això hem d’obviar la importància d’una bona base teòrica en el procés d’aprenentatge.

La teoria proporciona els fonaments i els conceptes clau necessaris per a entendre i abordar posteriorment els desafiaments pràctics en un entorn laboral.

És el fet necessari per a comprendre i aprofitar l’experiència pràctica, que complementa l’experiència teòrica i permet als estudiants consolidar un coneixement previ abans de llançar-se al món laboral.

Aquest abordatge que uneix l’experiència teòrica i la pràctica és la base de la formació professional.

-L'ensenyament professional hauria de ser capaç de millorar l'avanç social assegurant uns coneixements i habilitats que permetin als individus aconseguir aquelles metes i objectius de vida que es proposin-

explica Sergio Baeza, director acadèmic de IBP Barcelona – International Business Programs.

Llicenciat en econòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona, Baeza porta més de 20 anys dedicant-se al sector privat en empreses de diversos sectors.

Des de fa 23 anys imparteix classes en graus mitjans i superiors, sobretot en Màrqueting i Publicitat i Administració i Finances.

Per a entendre’ns millor, podem dir que la teoria és aquest coneixement que proporciona un marc conceptual i principis que guien la nostra comprensió del món que ens envolta, mentre que la pràctica ens exigeix aplicar aquesta teoria en situacions reals i ens ajuda a afermar el nostre coneixement.

Bryan Caplan, un defensor de l'experiència pràctica

En qualsevol debat relacionat amb la importància de l’experiència pràctica i de la teoria, és impossible no nomenar a Bryan Caplan, un autor i economista estatunidenc nascut en 1979 que actualment es dedica a fer classes en la Universitat de George Mason a Virgínia.
Caplan és un fidel defensor de la importància de desenvolupar correctament una educació basada en l’experiència pràctica en entorns laborals, ja que això permetrà als estudiants integrar-se millor en el món laboral una vegada conclosos els seus estudis.

En diverses ocasions ha ressaltat que la teoria per si sola, sense recolzar-se amb una experiència pràctica, en moltes ocasions pot quedar-se en un simple coneixement superficial i desconnectat de la realitat.

Bryan creu i promou un enfocament educatiu i acadèmic que integri de manera efectiva i eficient la teoria a l’experiència pràctica per a preparar als estudiants de la millor forma possible per a una millor integració en el món laboral.

A continuació et deixem l’enllaç de l’entrevista Bryan Caplan perquè puguis donar-li un cop d’ull: https://www.lavanguardia.com/lacontra/20190910/47273544306/se-aprende-mas-en-una-empresa-que-en-una-clase.html?facet=amp

imgtamiguet20190906 133104imageneslvotrasfuentesnoarchivablescaplan 003 k9yf

Bryan Caplan sobre el sistema educatiu a Espanya

En una entrevista que se li va realitzar a Bryan Caplan sobre com veu el sistema educatiu a nivell global, li van preguntar si era conscient sobre el cas a Espanya.
Davant aquesta pregunta, Caplan va esmentar que creu que a Espanya tenim una creixent inflació de títols universitaris i altres estudis.
Argumenta que aquest fet no millora per a res el mercat laboral, sinó al contrari, malgasta diners públics perquè les empreses contractin titulats i graduats per a exercir en llocs inferiors.

Reforça que les universitats a nivell nacional disposen d’un gran nivell de coneixement, només que a Espanya és més difícil trobar treball de qualsevol nivell si el comparem amb altres països de la Unió Europea.

La integració clau: teoria i experiència pràctica

Podem dir que l’experiència pràctica és un component fonamental en el procés d’aprenentatge, ja que s’aprèn de forma més eficient amb una experiència pràctica que amb una classe teòrica.
En combinar la teoria amb l’experiència pràctica es pot desenvolupar una millor comprensió més profunda per a aplicar posteriorment aquest coneixement.
Hem pogut observar com l’empresa privada es converteix en el millor aliat en el procés de desenvolupament de qualsevol estudiant, ja que proporciona un entorn real on aplicar els coneixements teòrics apresos.
Finalment, Bryan Caplan ens recorda la importància de la correcta integració de la teoria i l’experiència pràctica per a una educació més efectiva i rellevant.
Així que, no ho dubtis i llança’t a l’experiència pràctica i esbrina per tu mateix el coneixement aplicable de veritat!