Intel·ligència Artificial: un plus o un obstacle?

La Intel·ligència Artificial (IA) ha transformat la forma en què les empreses operen i es relacionen amb els seus clients.

No obstant això, sorgeix la pregunta: És la IA un avantatge o un obstacle per a les empreses?

En aquest article, explorem l’impacte de la IA en l’entorn empresarial i com els estudiants actuals de disciplines com a màrqueting, comerç internacional i administració poden beneficiar-se d’aquesta tecnologia en constant evolució.

Encara que aquest sigui solament el principi de la IA, ja es pot dir que es tracta d’un avantatge significatiu per a les empreses en diversos aspectes.

No obstant això, aquesta nova tecnologia també planteja desafiaments i obstacles per a les empreses. El temor a l’automatització i la possible pèrdua d’ocupacions és una preocupació comuna.

A més, la implementació reeixida de la IA requereix una inversió significativa en recursos, capacitació i adaptació de processos empresarials existents.

Què és la intel·ligència artificial? i quines utilitats té

Avui dia la Intel·ligència Artificial no ha quedat ben definida encara, encara no existeix una definició formal i acceptada sobre la IA.
La Comissió Europea defineix a la intel·ligència artificial com un conjunt complex de sistemes informàtics i de programari dissenyat per humans que actuen en la dimensió física o digital.
Aquesta IA és capaç de percebre el seu entorn a través de l’adquisició i interpretació de dades estructurades o no.
A més té la capacitat de raonar sobre el seu coneixement, capaç de processar la informació derivada d’aquestes dades el que li atorga la capacitat de decisió sobre quin és la millor acció per a aconseguir l’objectiu establert.
D’altra banda, actualment a Espanya s’està integrant la intel·ligència artificial en els principals sectors comercials.
Alguns d’aquests casos són, per exemple, la domòtica, en compres per internet, en els programes de traducció, en molts vehicles nous, en la ciberseguretat i en molts més sectors.
19042023 infografia inteligencia artifical prtr

Beneficis de la IA per a Estudiants

Anàlisi de dades avançades:

Els estudiants actuals ja podran tenir contacte amb eines d’anàlisis de big data de manera més quotidiana a causa de la IA.

Per això, serà més comú que tinguin incorporades a la seva formació l’anàlisi de grans quantitats de dades de manera eficient i extreure informació valuosa per a la presa de decisions.

En el camp del màrqueting, per exemple, la IA pot ajudar a identificar patrons de comportament del consumidor, personalitzar estratègies de màrqueting i predir tendències futures.

Automatització de tasques rutinàries:

La IA pot alliberar els professionals de tasques repetitives i tedioses, permetent-los centrar-se en activitats de major valor.

Els estudiants en camps com el comerç internacional poden beneficiar-se en utilitzar la IA per a automatitzar processos administratius, agilitzar la cadena de subministrament i optimitzar la logística.

Millora de la personalització i l’experiència del client:

Eines i algorismes que utilitzin IA permeten una personalització més efectiva en la interacció amb els clients.

Els estudiants poden aprendre a utilitzar aquestes tecnologies per a crear experiències personalitzades, gestionar relacions amb els clients i millorar la satisfacció del client en el camp de la gestió empresarial.

Innovació i desenvolupament de productes:

La innovació pot ser impulsada per la IA, ja que aquesta tecnologia ajuda a identificar oportunitats i dissenyar productes o serveis més adaptats a les necessitats del mercat.

Els estudiants poden utilitzar la IA per a realitzar anàlisis predictives, recerca de mercat i desenvolupament de productes millorats en camps com el màrqueting i la gestió empresarial.

La relació entre la Intel·ligència Artificial i l'educació

Ja hem deixat clar durant aquest post que la intel·ligència artificial no és d’ús comú en grans indústries, sinó que, ara també s’està començant a incorporar en altres sectors, i un d’ells és l’educació.

És cert que encara no s’han descobert totes les aplicacions de la IA en l’àmbit de l’educació, tot i així, és una eina més que capaç de transformar i millorar profundament aquest camp.
Aquesta innovació és capaç de reduir les dificultats d’accés a l’aprenentatge, per la qual cosa faria de l’educació una mica més accessible per a aquelles persones amb dificultats a l’hora d’aprendre.
Pel que la implementació de la IA en l’educació fomentarà al fet que més persones es beneficiïn dels diferents programes educatius que es puguin oferir.

L'Impacte de Deepfakes i les Fake News

En l’era digital, la Intel·ligència Artificial (IA) ha revolucionat la forma en què les empreses operen i es relacionen amb els seus clients. 

No obstant això, juntament amb els beneficis de la IA, també sorgeixen desafiaments que han d’abordar-se adequadament.

Dos dels desafiaments més significatius són la proliferació de deepfakes i les fake news, que plantegen preocupacions ètiques i amenaces potencials per a les empreses en diversos aspectes.

Els deepfakes, que són imatges i vídeos generats per IA que aparenten ser autèntics però són manipulats, poden soscavar la confiança en la informació i en la reputació de les empreses.

La capacitat de crear contingut fals convincent planteja riscos en àrees com la seguretat de dades, la imatge de marca i la presa de decisions basades en informació errònia.

Les empreses han de ser conscients d’aquest desafiament i prendre mesures proactives per a detectar i contrarestar els deepfakes, tant dins de la seva pròpia organització com en l’àmbit públic.

D’altra banda, les fake news, que són notícies falses o enganyoses difoses massivament a través de mitjans digitals, també representen un desafiament important per a les empreses.

La propagació d’informació errònia pot perjudicar la reputació de les empreses, danyar les relacions amb els clients i afectar la presa de decisions estratègiques.

És fonamental que les empreses desenvolupin estratègies per a combatre les fake news, com la verificació de fonts, la promoció de l’alfabetització mediàtica i la transparència en la comunicació corporativa.

Les empreses han de ser conscients d’aquests desafiaments i estar preparades per a enfrontar-los de manera ètica i efectiva.

 En adoptar pràctiques sòlides de gestió de la informació i promoure l’alfabetització mediàtica, les empreses poden minimitzar els riscos i aprofitar al màxim el potencial de la IA en un entorn empresarial en constant evolució.

Potencial a ser descobert

En conclusió, encara que la IA ofereix nombrosos beneficis per a les empreses, com l’automatització i l’anàlisi de dades avançat, també planteja desafiaments significatius, especialment en relació amb els deepfakes i les fake news.

No obstant això, per als estudiants en camps com a màrqueting, comerç internacional i administració, la IA presenta un vast potencial de  beneficis.
Aprofitar aquesta tecnologia en constant evolució pot permetre’ls millorar la presa de decisions, automatitzar tasques rutinàries, personalitzar experiències i fomentar la innovació en les seves futures carreres professionals.
És essencial que els estudiants adquireixin les habilitats i coneixements necessaris per a comprendre i utilitzar la IA de manera ètica i efectiva, aprofitant així tots els seus avantatges en el món empresarial actual.