Els beneficis de les Classes Híbrides: Un nou enfocament per a la Formació Professional

En la cerca d’adaptar-se als desafiaments plantejats per un món cada vegada més digital, moltes institucions educatives s’han vist obligades a replantejar-se els seus mètodes d’ensenyament.
Entre les opcions més reeixides i prometedores, trobem el sistema d’educació híbrida, una solució que combina el millor de l’aprenentatge en línia i presencial.
En aquest article, explorarem els beneficis d’aquest enfocament i analitzarem un cas d’implementació, proporcionant una guia essencial per a l’èxit de la formació vocacional en aquests temps canviants.

Beneficis del sistema d'educació híbrida:

Flexibilitat i accessibilitat:

El sistema d’educació híbrida ofereix als estudiants la flexibilitat de triar entre assistir a classes presencials o participar en línia.

Aquesta flexibilitat es tradueix en una major accessibilitat per a aquells que enfronten limitacions de temps o distància.

Els estudiants tenen la llibertat d’unir-se a la classe des de qualsevol lloc, sense comprometre la qualitat de l’educació.

Interacció entre estudiants i professors:

La integració de càmeres i micròfons a l’aula permet que els estudiants en línia i presencials interactuin de manera efectiva.

Poden col·laborar en exercicis, realitzar preguntes al professor en temps real i participar en discussions grupals, fomentant així un ambient d’aprenentatge enriquidor i col·laboratiu.

En un sistema híbrid, les classes tenen pantalles perquè tots puguin veure el que comparteix el professor i, també, perquè els estudiants que són a l’aula de manera presencial puguin veure als seus companys en línia.

A més dels micròfons instal·lats a l’aula de manera permanent per a capturar el so ambienti de manera general, el sistema ha de comptar, idealment, amb un micròfon exclusiu per al professor i almenys un micròfon més, que serà compartit entre els alumnes durant els exercicis. 

Aquest és el sistema que ha estat desenvolupat i perfeccionat a Barcelona per l’escola d’idiomes Bcnlip durant la pandèmia de COVID-19.

No sols aquesta innovació va permetre a l'escola sobreviure durant aquests temps difícils, sinó que també ens va permetre prosperar durant la pandèmia de COVID-19

explica Sofía Parent Bústia, directora de Bcnlip.
A baix es pot veure en un vídeo produït per l’escola com funciona el seu sistema de classes híbrides.

Personalización del aprendizaje:

Els estudiants en un sistema híbrid poden accedir a una varietat de recursos en línia, com a gravacions de classes, materials d’estudi i exercicis addicionals.

Això els permet revisar el contingut segons les seves necessitats específiques, la qual cosa afavoreix una experiència educativa més personalitzada.

Adaptació a canvis i emergències:

En comparación a un sistema de clases 100% presenciales, el sistema híbrido demuestra ser altamente adaptable a situaciones inesperadas, como emergencias o cambios en las condiciones sanitarias.

Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, Bcnlip pudo mantener la continuidad de sus clases sin interrupciones significativas gracias a esta modalidad.

Mientras no se podían impartir clases presenciales, todos se mantuvieron en el formato online y, conforme se fueron disminuyendo las restricciones, los estudiantes pudieron volver a las clases presenciales – y los que necesitaban más tiempo para volver a ello pudieron seguir de manera telemática sin perder clases o tener que cambiar a otros grupos.

Además, esta flexibilidad también abre la puerta a futuras adaptaciones tecnológicas y avances educativos.

Una eina valuosa

En conclusión, el sistema de educación híbrida se ha convertido en una herramienta valiosa para las instituciones educativas, especialmente en el ámbito de la formación vocacional.

Su flexibilidad, interacción en tiempo real y adaptabilidad lo convierten en una opción ideal para enfrentar los desafíos de un mundo en que, con los cambios climáticos, la innovación se hace cada vez más necesaria debido a cuestiones como energía, contaminación medioambiental y emergencias sanitarias.

El caso de éxito de Bcnlip, el mismo adoptado por IBP Barcelona – International Business Programs, demuestra cómo este enfoque puede no solo ayudar a sobrevivir, sino también a prosperar en tiempos difíciles.

Al adoptar el sistema de educación híbrida, las instituciones educativas pueden garantizar un aprendizaje de calidad y brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollarse en un entorno educativo moderno y flexible.